Projecten

Statistische Android-App

Voor een grote overheidsinstelling ontwikkelden wij een mobiele applicatie waarmee statistische gegevens bekeken kunnen worden. De applicatie integreert met de bestaande enterprise webservices van de instelling en maakt het mogelijk om miljarden statistische gegevens altijd en overal te bekijken.

Service applicaties op maat

Voor een mondiaal opererende serviceorganisatie zijn wij voor de regio Benelux verantwoordelijk voor onderhoud en nieuwbouw van maatwerkapplicaties. Deze applicaties handelen o.a. offerteaanvragen af en plannen storingen of onderhoud aan liftinstallaties in. Met behulp van een mobiele applicatie worden monteurs aangestuurd en vindt er terugkoppeling plaats vanuit het veld. Tevens adviseren wij deze klant op het gebied van de IT-infrastructuur en begeleidden wij diverse migratietrajecten, waaronder een Oracle database migratie van versie 8 naar 10 en de migratie van een NT4 gebaseerde Citrix Farm naar een Windows 2003 gebaseerde Windows Terminal Server omgeving.

Server virtualisatie

Voor diverse klanten begeleiden wij projecten waarbij bedrijfscritische serveromgevingen gevirtualiseerd worden. Hierbij spelen backup, replicatie en uitwijk scenarios een belangrijke rol.

Koppelen toegangscontrole aan aanwezigheidsregistratie

Voor een onderwijsgroep ontwikkelden wij een interface die de toegangscontrole koppelt aan het aan- en afwezigheidsregistratiesysteem. Pas nadat leerlingen door het invoeren van hun toegangspas toegang tot de school hebben gekregen, kan aanwezigheidsregistratie gestart worden. Bij het verlaten van het pand (ook weer alleen met pas) wordt automatisch de afwezigheid geregistreerd.

Digitale menukaarten

Voor een trendy restaurant in het centrum van Rotterdam realiseerden wij digitale menukaarten voor binnen en buiten. Op flatscreens worden o.a. het menu, productinformatie en foto’s getoond. Deze informatie kan de eigenaar zelf gemakkelijk beheren.

Low-cost één groot netwerk

Voor diverse scholengemeenschappen met leerlingen op verschillende locaties pasten wij het netwerk zodanig aan dat vanaf de verschillende locaties transparant gewerkt kan worden met één administratief en educatief systeem.
Door gebruik te maken van open-source VPN software konden wij een kostenbesparende oplossing bieden.

Ontwikkeling Security Management Systeem

Voor een van onze klanten ontwikkelen wij een centraal Security Management Systeem, waarmee informatie uit een veelheid aan onderliggende systemen op uniforme wijze aan de gebruikers wordt gepresenteerd.
Met dit systeem kunnen alarmen eenvoudig worden afgehandeld, de gebruiker wordt stap voor stap meegenomen door de te volgen procedures. Door het inzetten van Java WebStart techniek wordt een client-server oplossing gerealiseerd waarbij er, cross-platform, vanuit elke werkplek automatisch met de laatste versie gewerkt wordt.

Van decentraal naar centraal printen

Wij begeleidden voor een grote onderwijsinstelling de overgang van decentraal printen naar centraal printen en kopiëren voor studenten.
De vele decentrale printers werden vervangen door een beperkt aantal multifunctionals. Met behulp van een chipknip of medewerkerspas kunnen gebruikers vanuit een centrale server hun eigen werk hier naartoe halen (Secure Follow-Me) en laten afdrukken.
Voor het sneller verhelpen van storingen implementeerden wij een open-source monitoring oplossing die door middel van SNMP-trapping real-time gedetailleerde storingsinformatie toont en afhankelijk van de ernst van de storing apparatuur buiten werking zet.

Managementrapportages

Voor diverse onderwijsinstellingen maakten wij een veelheid aan facilitaire en financiële rapportages en databasekoppelingen om centrale kostendoorbelasting van diverse soorten kosten mogelijk te maken. Ook maakten wij rapportages ten behoeve van auditing van de systemen.

Implementatie chipkaartsysteem

Voor een onderwijsgroep begleidden wij de implementatie van een chipkaartsysteem. Diverse functies zoals, betalen, toegang, printen en aanwezigheidsregistratie worden nu met één chipkaart vervuld. Wij begeleidden de inrichting van de diverse systemen en adviseerden/realiseerden diverse geautomatiseerde koppelingen tussen o.a. HRM-, cardmanagement- en toegangscontrolesystemen.

Projectmanagement ontwikkelactiviteiten

Voor een softwareleverancier zorgen wij voor het projectmanagement van hun ontwikkelactiviteiten. Voor deze klant begeleiden we het herontwikkelen van bestaande VB6-applicaties naar .Net-applicaties. De begeleiding bestaat o.a. uit het managen en bewaken van de ontwikkelplanning en het uitdenken van de nieuwe software-architectuur. Ook fungeren we als communicatieve 'brug' tussen de ontwikkelaars en het management.
Bij de ingewikkeldere technische vraagstukken pakken we daarnaast ook delen van de ontwikkeling op.

Inkomende facturen volledig digitaal verwerken

Voor een grote onderwijsinstelling ontwikkelden en implementeerden wij een inkomend factuurregister, gekoppeld aan het financieele systeem. Facturen worden ingescand, gecodeerd en gaan vervolgens digitaal de organisatie in om, door middel van een webapplicatie, geaccordeerd en betaalbaar gesteld te worden.
Als spin-off ontwikkelden wij voor deze klant een “Bussiness Intelligence Framework” voor overkoepelende managementrapportages en werden diverse administratieve systemen (salarisadministratie, boekhouding en een facilitair management informatiesysteem) aan elkaar gekoppeld.

Database replicatie

Voor een software leverancier onderzochten wij performance problemen omtrent de replicatie van Microsoft SQL Server databases. Wij brachten een advies en een proof-of-concept uit ter verbetering van het replicatie proces.