Agile Development

Meetbaar en bruikbaar

"Agile" betekent letterlijk: "behendig", of "lenig". In de ICT staat het voor softwareontwikkeling in korte overzichtelijke perioden van vaak niet meer dan een maand, soms zelfs hooguit een week. Deze perioden heten 'iteraties' en zijn als het ware kleine projecten op zich zelf. Ons ontwikkelteam werkt onderling zeer intensief samen, communiceert persoonlijk met elkaar en andere belanghebbenden in het project. Het team levert aan het einde van iedere iteratie altijd een meetbaar en bruikbaar product op, waarna projectprioriteiten samen met de klant opnieuw worden overwogen.

Door het toepassen van de 'Agile' ontwikkelmethodiek SCRUM slagen wij erin, samen met de klant, beheersbaar en transparant software te ontwikkelen.